fbpx

Vilkår og personvern

Smittevern
Pandemi eller ei, Lille Lab viderefører grundige renholdsrutiner slik at Lille Lab alltid er trygt for gjester og ansatte. Vi ber gjester med feber, symptomer på luftveisinfeksjon venter med å besøke Lille Lab.

Barn må være under oppsyn hele tiden
Forsikre deg om at du hele tiden følger med på de små. Vi oppfordrer deg til å legge fra deg telefonen, og bidra positivt til fellesskapet. 

Den voksne som følger barnet er ansvarlig for barnets atferd og sikkerhet.

Parkering
Gjester er selv ansvarlig for å registrere seg korrekt for å oppnå to timer gratis parkering på Lille Lab Hasle. Ved spørsmål eller problemer kontaktes parkeringsselskapet. Ingen muntlige eller individuelle avtaler kan inngås med Lille Lab.

Verdisaker
Lille Lab har ikke ansvar for gjesters eiendeler.

Medlemskap

  • Medlemskapet gjelder for ett barn. Har du flere barn, bestiller du inngang / medlemskap til hvert enkelt barn.
  • Bestiller du inngang til flere barn på ett og samme medlemskap, er du pliktig å betale inngang for barna som ikke er medlem.
  • Det er medlemskapene listet på https://lillelab.no/medlem/ som er gyldige. 
  • Medlemmer må selv administrere sitt medlemskap via Min Side på lillelab.no.
  • Medlemskapet har ingen bindingstid, og fornyes automatisk til du kansellerer.
  • Medlemsavgiften er ikke refunderbar.
  • Lille Lab inngår ingen individuelle avtaler.
  • Medlemmer må booke tid.
  • Medlemskapet løper fra dato til dato.
  • Vi gjør oppmerksom på at vi med forvarsel kan holde lokaler stengt av hensyn til vedlikehold eller oppgradering. 


Mat og drikke
Det er tillatt å ta med egen mat. Mat og drikke holdes i spisesonen. Takk for at dere rydder opp etter dere.

Lille Lab er allergibevisst. Matallergier kan være livstruende, spesielt for små barn, og vi ber om at dere tar hensyn når dere tar med mat inn i lokalet. Gi oss skriftlig beskjed før ankomst dersom du, eller besøkende under ditt tilsyn, lider av ekstrem allergi.

Vær oppmerksom på andre barn og familier
Mobbing, støtende språk eller oppførsel er ikke greit hos oss. Lille Lab kan be personer som er involvert forlate lokalene umiddelbart uten forvarsel. Ingen refusjon vil bli utstedt.

Gi oss beskjed umiddelbart hvis områder bør rengjøres eller desinfiseres
Lille Lab er stolte over våre rene og hygieniske miljøer. Gi oss beskjed hvis du finner et område som trenger ekstrainnsats.

Vennligst informer oss umiddelbart om skader, sykdom, eller personer under ruspåvirkning
Av hensyn til helse og sikkerhet, samtykker du til å ikke besøke Lille Lab dersom du er under påvirkning av alkohol, medisiner eller lider av en smittsom sykdom. Vi ber dere holde barn som er for syke til å være i barnehagen om å avvente Lille Lab-besøk til dere er helt friske.

Fotografering
Besøkende kan fotografere barna de er ansvarlig for, samt barn de har samtykke til å fotografere.
Lille Lab vil tidvis ta bilder og video inne på Lille Lab. Bildene brukes i markedsføring, men vil ikke brukes dersom barna er gjenkjennelige uten samtykke.

Ansvar for skader på inventar
Den voksne som følger barnet er ansvarlig for eventuelle skader på inventar; herunder installasjoner, leker eller løsøre. Gjester vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader, eller tiltak som må iverksettes av hensyn til hygiene som følge av søl; herunder tepperens, rens av puter og andre tekstiler.

Vilkår for bestilling på lillelab.no
Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli krevet for kostnader som måtte oppstå som følge av feil.

Lille Lab tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikke er kommet Lille Lab ihende.

For øvrig gjelder norske lover og regler.

Bestillinger til aktiviteter (frilek, aktiviteter og kurs) kan kun brukes på den dato de er kjøpt til. Denne typen bestillinger kan av kunde endres til annet tidspunkt eller dato. Sjekk din bestillingsbekreftelse for nøyaktig frist for endring.

Formålet med innsamling av personopplysninger
Lille Lab AS, org nr 920 488 399, samler inn opplysninger som blir benyttet til følgende per i dag:

• registrering av bestillinger og betalinger, behandling av ordre, og levering av varer/tjenester bestilt gjennom våre system
• utsendelse av nyhetsbrev
• effektiv behandling av henvendelser til vårt kundesenter
• utsendelse av SMS
• data for personalisering av sideinnhold og tilbud 
(• eventuell smittesporing)

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer ved belastning av kreditt- eller debetkort, eller Vipps. Person- og brukerkontoinformasjon i betalingsløsningen er kryptert, slik at ingen skal kunne misbruke den. Bankenes godkjente systemer brukes til våre betalingstransaksjoner.

Kredittkorttransaksjoner skjer på en separat sikret server med full kryptering av alle kredittkortopplysninger. Lille Lab samarbeider med Stripe og Vipps for å opprettholde en sikker betalingsløsning. Dine kredittkortopplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller organisasjoner.

Det vil ved betaling bli opplyst om avgifter som påløper.

Vi forbeholder oss retten til å kreve, umiddelbar innbetaling av alle utestående beløp ved mislighold av dine forpliktelser overfor oss. Vi forbeholder oss også retten til å avvike fra, endre eller begrense øvrige bestillinger. Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall, påløper forsinkelsesrenter (utregnes daglig for hver dag betalingen blir forsinket) med 18% per år.

Lokasjoner
Lille Lab forbeholder seg retten til å stenge-, endre utforming og/eller plassering av sine lokasjoner. Endringene gir ingen refusjonsrett.

Levering
Bestiller du via vår nettside mottar du bestillingsbekreftelse til angitt e-postadresse kort tid etter at vi har mottatt din ordre.

Bestillingsbekreftelsen inneholder en oppsummering av din bestilling. Ved mottakelse av bekreftelsen, er det ditt ansvar å sikre at dato og bestilling er korrekt.

Angrerett
Angrerettloven kapittel 6 § 22 tar for seg begrensninger i angrerettloven. Av bokstav m fremgår at «levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester». Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle våre produkter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder.

Avbestillingsregler
Du kan avbestille kjøpte inngangsbilletter via lillelab.no dersom bestillingen ikke allerede er tatt i bruk, eller tidspunktet for innpassering er passert.

Eneste unntak er dersom Lille Lab avlyser aktiviteten. Ubrukte historiske bestillinger refunderes ikke, selv om det er under 24 timer siden bestillingen ble foretatt.

Avbestillingsregler for privat arrangement beskrives her.

Bestillinger på kaffe, bakst og øvrig fra caféen kan ikke avbestilles eller refunderes.

Avbestillingsregler for kurs beskrives her.

Forbehold
Av helse- og sikkerhetshensyn forbeholder vi oss retten til å be gjester forlate Lille Lab, og til å stenge tidligere uten forhåndsvarsel.

Vi reserverer oss for skrivefeil, trykkfeil eller andre feil, feilprising, og eventuelle prisforandringer.

Dersom det har forekommet prisfeil av vesentlig størrelse fra Lille Lab’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Lille Lab ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom et produkt viser seg å være utsolgt eller dobbeltbooket, men likevel tilgjengelig (overbooking) på lillelab.no, kan Lille Lab slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Lille Lab kan ikke stå ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, lang ventetid, driftsstans eller andre force majeure-hendelser. Lille Lab kan avlyse eller avbryte aktiviteter på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, natur- og forurensingskatastrofer eller lignende hendelser.

Ved force majeure er Lille Lab forpliktet til snarest å underrette gjester. Gjester har i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Ingen individuelle avtaler gjøres fysisk.

Retur- og reklamasjonshåndtering, samt konfliktløsning
Eventuelle reklamasjoner må skriftlig fremsettes umiddelbart. Krav om erstatning må meddeles Lille Lab skriftlig senest syv (7) dager etter datoen for besøket.

Lille Lab vil tilstrebe å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Ingen individuelle avtaler gjøres fysisk.

Opplysninger om foretaket
Lille Lab AS, org nr 920 488 399

ENDA en Lille Lab å henge på – vi åpner Lille Lab Torshov lørdag 7. oktober – bli medlem og book inngang!

Barnebursdag? Nå booker vi opp helgene i desember! Book deres dato tidlig!

Besøke oss mer enn to ganger de neste 30 dagene? Da bør du bli medlem!