Vilkår og personvern

Smittevern
Lille Lab er glade for at samfunnet er gjenåpnet, men vi viderefører våre grundige renholdsrutiner slik at Lille Lab alltid er trygt for gjester og ansatte. Vi ber gjester med feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering venter med å besøke Lille Lab.

Barn må være under oppsyn hele tiden
Forsikre deg om at du hele tiden overvåker de små. Vi oppfordrer deg til å legge fra deg telefonen.

Verdisaker
Lille Lab har ikke ansvar for besøkendes eiendeler.

Medlemskap
Medlemmer er selv ansvarlig for å avslutte medlemskap. Medlemskap løper automatisk fra måned til måned, inntil medlemskapet avsluttes av kunde; via “Min profil” på nettsiden, eller skriftlig via mail. Alle endringer og / eller preferanser for medlemskap må avtales skriftlig. Lille Lab har ikke anledning til å inngå muntlige avtaler på lokasjon. Medlemsavgiften er ikke refunderbar.

Mat og drikke
Det er tillatt å ta med egen mat. Mat og drikke holdes i spisesonen.
Lille Lab er allergibevisst. Matallergier kan være livstruende, spesielt for små barn, og vi ber om at dere tar hensyn når dere tar med mat inn i lokalet. Gi oss skriftlig beskjed før ankomst dersom du, eller besøkende under ditt tilsyn, lider av ekstrem allergi.

Våre gjester er velkommen til å forsyne seg av mat og drikke i kjøleskapet inne på Lille Lab. All mat og drikke koster kr35, og dere Vippser betalingen til Lille Lab.

Vær oppmerksom på andre barn og familier
Mobbing, støtende språk eller oppførsel, samt forsettlig skade på lokalene, vil ikke bli tolerert. Lille Lab kan be personer som er involvert i slik oppførsel forlate lokalene umiddelbart uten forvarsel. Ingen refusjon vil bli utstedt.

Gi oss beskjed umiddelbart hvis et område bør rengjøres eller desinfiseres
Lille Lab er stolte over våre rene og hygieniske miljøer. Gi oss beskjed hvis du finner et område som trenger ekstrainnsats.

Vennligst informer oss umiddelbart om skader, sykdom, eller personer under ruspåvirkning
Av hensyn til helse og sikkerhet, samtykker du til å ikke besøke Lille Lab dersom du er under påvirkning av alkohol, medisiner eller lider av en smittsom sykdom. Vi ber dere holde barn som er for syke til å være i barnehagen om å avvente Lille Lab-besøk til dere er helt friske.

Fotografering
Besøkende kan fotografere barna de er ansvarlig for, samt barn de har samtykke til å fotografere.
Lille Lab vil tidvis ta bilder inne på Lille Lab. Bildene brukes i markedsføring, men vil ikke brukes dersom barna er gjenkjennelige uten samtykke fra foreldre. Dersom noen ikke ønsker at vi tar bilde av barna sine i det hele tatt, ber vi dere ta kontakt når dere kommer.

Ansvar for barns sikkerhet
Den voksne som følger barnet er ansvarlig for barnets atferd og sikkerhet.

Ansvar for skader på inventar
Den voksne som følger barnet er ansvarlig for eventuelle skader på inventar; herunder installasjoner, leker eller løsøre. Gjester vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader, eller tiltak som må iverksettes av hensyn til hygiene som følge av søl; herunder tepperens, rens av puter og andre tekstiler.

Vilkår for bestilling på lillelab.no
Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, herunder korrekt stavet navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer. I motsatt tilfelle, kan du bli krevet for kostnader som måtte oppstå som følge av feil.
Lille Lab tar ikke ansvar for bestillinger som på grunn av tekniske problemer ikke er kommet Lille Lab ihende.
For øvrig gjelder norske lover og regler.
Bestillinger til aktiviteter (frilek, kurs) kan kun brukes på den dato de er kjøpt til. Bestillingen kan endres til annet tidspunkt eller dato. Sjekk din bestillingsbekreftelse for nøyaktig frist for endring.

Personopplysninger
Lille Lab AS, org nr 920 488 399, behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for eventuell smittesporing, effektiv kommunikasjon, for å tilby informasjon og yte god service; herunder vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Lille Lab kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer ved belastning av kreditt- eller debetkort, eller Vipps. Person- og brukerkontoinformasjon i betalingsløsningen er kryptert, slik at ingen skal kunne misbruke den. Bankenes godkjente systemer brukes til våre betalingstransaksjoner.

Betaling kan gjøres med Visa, MasterCard eller Vipps.

Kredittkorttransaksjoner skjer på en separat sikret server med full kryptering av alle kredittkortopplysninger. Lille Lab samarbeider med Stripe og Vipps for å opprettholde en sikker betalingsløsning. Dine kredittkortopplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller organisasjoner.

Det vil ved betaling bli opplyst om avgifter som påløper.

Levering
Bestiller du via vår nettside mottar du bestillingsbekreftelse til angitt e-postadresse kort tid etter at vi har mottatt din ordre. Bestillingsbekreftelsen inneholder en oppsummering av din bestilling. Ved mottakelse av bekreftelsen, er det ditt ansvar å sikre at dato og bestilling er korrekt.

Angrerett
Angrerettloven kapittel 6 § 22 tar for seg begrensninger i angrerettloven. Av bokstav m fremgår at «levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester». Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle våre produkter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder.

Avbestillingsregler
Du kan avbestille kjøpte inngangsbilletter via lillelab.no, eller hei@lillelab.no, dersom bestillingen ikke allerede er tatt i bruk, eller tidspunktet for innpassering er passert.

Eneste unntak er dersom Lille Lab avlyser aktiviteten. Ubrukte historiske bestillinger refunderes ikke, selv om det er under 24 timer siden bestillingen ble foretatt.

Forbehold
Av helse- og sikkerhetshensyn forbeholder vi oss retten til å be gjester forlate Lille Lab, og til å stenge tidligere uten forhåndsvarsel.

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Lille Lab sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbookingen som er av betydelig differanse av normal utsalgspris, kan Lille Lab ensidig endre, slette eller avvise bestillinger. Dersom et produkt viser seg å være faktisk utsolgt, men likevel tilgjengelig (overbooking) på lillelab.no, kan Lille Lab slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Lille Lab kan ikke stå ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, lang ventetid, driftsstans eller andre force majeure-hendelser. Lille Lab kan avlyse eller avbryte aktiviteter på grunn av force majeure, som forstås med krig, opptøyer, streik, lockout, olje- og bensinrasjoneringer, grenselukkinger, epidemier, natur- og forurensingskatastrofer eller lignende hendelser.

Ved force majeure er Lille Lab forpliktet til snarest å underrette gjester. Gjester har i disse tilfeller ikke ha krav på noen godtgjørelse eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Retur- og reklamasjonshåndtering, samt konfliktløsning
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes umiddelbart i resepsjonen på Lille Lab. Krav om erstatning må meddeles Lille Lab skriftlig senest syv (7) dager etter datoen for besøket.

Lille Lab vil tilstrebe å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Opplysninger om foretaket
Lille Lab AS, org nr 920 488 399.